Hur gör du för att montera solceller på din husbil.

Husbilslivet är ett underbart sätt att att leva som ger en fantastisk känsla av frihet. Det finns många tekniska saker man kan köpa för att underlätta sitt husbilsliv och ström är en av de viktigaste delarna. Vi har sommarstuga vid Stöcksjön nära Umeå och har där alltid tillgång till ström, även på campingar och ställplatser finns det ofta ström. Men det finns tillfällen när man inte har tillgång till ström och behöver använda elenergi från batterierna. De laddas förstås när man har tillgång till ström, men de kan också med fördel laddas av solen. Om man monterar solceller på husbilen, gör man sig lite mer oberoende av att vara ansluten till el på ställplatser eller om man väljer att fricampa.

Därför har jag monterat solceller på min husbill.

Nedan följer en beskrivning på hur jag monterade mina solceller. Hoppas det kan vara till nytta för någon fler husbilsägare som går i samma tankar. 

 

Solcellspaketet från Solexperten

Solcellpaketet köpte vi av Solexperten, som har sin "affär" nära Torsby. Vill du köpa på plats är det bra att ringa och beställa tid innan besöket. http://www.solexperten.se/

Detta köpte vi med följande val:

 • 200 W solcellspaket med MPPT laddningsregulator.
 • Spoiler.
 • Kabel med polsko och säkring.
 • Temperatursensor om husbilen ska användas vintertid.
 • Vi har också valt en skärm.
 • EBL kabel finns som tillval men är inte aktuellt för oss.

 

 

 

För montering av solpanelerna behövs:

 • Rengöringsmedel
 • Primer
 • Lim.
 • Slipkloss för att rugga upp ytan som ska limmas.

 

 

 

 

 

Montering

Vår husbil är en Kabe TM 700G 2009. Jag hade tänkt mig solceller 200W. Jag fick rådet att köpa 2 stycken 100 W. Husbilen är inte helt styv utan bodelen deformeras lite under färd.

solexperten solceller husbilsolexperten solceller husbil

 

 

 

 

 

 

Här hjälper Solexperten mig att koppla ihop en del sladdar. Anläggningen är ett likströmssystem med plus och minus. Röd kabel är plus och svart är minus. De två solcellerna på taket ska parallellkopplas. Allt är logiskt och bereder inga svårigheter för en normalhändig person. Bruksanvisningen och dokumentationen är bra. Solexperten ligger nära Torsby i Värmland

Väl uppe vid sommarstugan vidtog en del förberedelser innan socellerna hamnade på taket. Det finns lite olika sätt att fästa dem. Jag valde spoiler, som ger lite mindre luftmotstånd.

solexperten solceller husbilsolexperten solceller husbil

I spoilern finns markeringar var skruvarna ska sitta. Jag började med att borra hålen genom spoilern.

Här har jag borrat genom spoilern och genom solcellen samt skruvat in skruvarna där de sen ska sitta. Man får vara  lite försiktig när man borrar genom solcellen så att man inte skadar folien på baksidan. Skruvarna är rostfria. I monteringsanvisningen framgår tydlig vilka borrdimensioner du ska använda.

Nästa moment blir att placera ut solcellerna på taket. Innan jag gjorde detta, tejpade jag fast skydd för solen på solcellerna. Jag använde emballaget som de kom i.

solexperten solceller husbilsolexperten solceller husbil

Platserna, där du ska limma fast solcellerna rengörs noga. Runt varje spoiler ritar du sen med spritpenna där den sen ska sitta. Här sitter solcellen och spoilern ihopskuvade.

Båda solcellerna ligger nu lösa på taket vid sina platser. Kablarna från solcellerna är preliminärt kopplade. Nu är det läge att börja fundera på var du ska ha nerledningen genom taket.

Genom  att mäta noga inne i husbilen och ute, har jag hittat en plats att borra hål genom taket. Genomföringen för kablarna är så bra att du behöver inte vara rädd för vattenläckage.

Jag har hittat en plats där kabeln kommer in i husbilen just innanför ett av skåpen.

solexperten solceller husbilsolexperten solceller husbil

 

 

 

 

 

 

Kablarna ska ju sedan vidare till regulatorn. Vi har garage i vår husbil. Där placerade jag regulatorn och där är också bodelslbatteriet placerat.

Alla ytor som ska limmas rengörs noga. Genomföringen genom taket såg bra ut och ingav förtroende. Det är ju viktigt att det inte kommer in vatten i genom taket in i husbilen. Genomföringen placerades under en av solcellerna.

solexperten solceller husbilsolexperten solceller husbil

 

 

 

 

 

 

Kablarna har stuckits ner genom hålet i taket och genomföringen har limmats fast. Det ser lite kladdigt ut. Det viktiga är ju att det blir vattentätt. Genomföringen hamnar under solcellen och kommer inte att synas utifrån.

solexperten solceller husbilsolexperten solceller husbil

 

 

 

 

 

 

Nu är solcellerna fastlimmade. Kablarna som förbinder de två solcellerna är dolda med hjälp av  en vanlig ellist. Den limmas också fast på taket.

solexperten solceller husbil solexperten solceller husbil

 

 

 

 

 

 

Jag kontrollerade att solcellerna gav spänning innan jag arbetade vidare.        

 21 V ser ju bra ut. Solen sken även på montören.

När kablarna väl var inne i husbilen ska de vidare tlll regulatorn.

solexperten solceller husbil solexperten solceller husbil

 

 

 

 

 

 

Vi har bara ett bodelsbatteri i vår husbil. Det har hittills fungerat bra.

Laddningsregulatorn är av typen MPPT.

solexperten solceller husbilsolexperten solceller husbil

 

 

 

 

 

 

Kablarna från laddningssregulator fästes med sin polskruvar vid batteriet.

Pluskabeln har en säkring. Temperatursensorn fästs vid  plus eller minuspolen på batteriet.

Den har till uppgift att optimera laddningen om batteriet har olika temperatur t ex om man kör sommar- eller vintertid.

Den får inte påverkas av någon värmekälla.

Vi har även köpt en display. Lite kul att se om solcellerna ger spänning även om solen inte skiner fullt och det är lite mulet.

Vi kör sommar och vinter, och har dubbfria vinterdäck på husbilen. Varje år besöker vi Trandansen och där ges inte möjlighet till El. Vi behöver inte bekymra oss för det. Vi står ofta där några dygn.

Checklista:

 • Monokristallina solceller har en hög verkningsgrad och lång livslängd.
 • Välj MPPT laddningsregulator. Laddningsregulatorer som fungerar med MPPT (Maximum Power Point Tracking) optimerar mängden producerat energi från din solcell. Skärskild vid kyligare väder (till exempel under vår och höst) kan skillnaden mellan en solcellsregulator med MPPT och solcellsregulator med PWM teknik blir upp till 30 %!
 • Ska du köra även vintertid. Köp till en temperatursensor.
 • Tycker du det är kul att se att du får laddning även halvmulna dagar. Köp till en skärm.
 • Välj platsen för kabelhålet ner genom taket med omsorg. Gärna under någon av solcellerna.
 • Se till att kablarna är tillräckligt långa.
 • Täck solcellerna under arbetet med t ex wellpapp.
 • Rengör noggrant där du ska limma och följ anvisningarna noga.
 • Mät så att du får spänning från solcellerna innan du gör allt klart.
 • Du måste vänta minst 24 timmar innan du kan åka på nästa färd.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig.

Kontakta husbilsbloggen

Lycka till!