Hur gör du rent gråvatten tanken.

Vi har en Kabe TM 700 G 2009, som vi även kör vintertid. Vi  gör rent gråvattentanken regelbundet. Man ska undvika att hälla kokhett vatten i avloppet. Det kan skada plastslangarna. Du kan sätta i propen och låta det kokheta svalna innan du låter det rinna ut i avloppet. Vi har än inte känt av någon dålig lukt.

Här beskrivs hur vi gör rent gråvattentanken.

Kabe TM 700G GråvattentankKabe TM 700G Gråvattentank

 

 

 

 

 

 

Vi använder handvarmt vatten och dubbelverkande Javex. Något som motsvarar klorin.

Kabe TM 700G GråvattentankKabe TM 700G Gråvattentank 

 

 

 

 

 

Vår husbil har garage och innaför en lucka i garaget, hittar vi gråvattentanken.

Kabe TM 700G Gråvattentank Kabe TM 700G Gråvattentank

 

 

 

 

 

 

När man skruvar av locket, ser man att det är en beläggning. Den ljusa delen uppe till vänster i bild är nivågivaren.

Kabe TM 700G Gråvattentank Kabe TM 700G Gråvattentank

 

 

 

 

 

 

I botten ser man bottenpluggen. Nu har vi hällt i tvättvattnet. Pluggen öppnar man genom att föra upp dess handtag.

Kabe TM 700G Gråvattentank Kabe TM 700G Gråvattentank

 

 

 

 

 

 

Nu har vi borstat och försökt göra rent. En vanlig diskborste är lite för kort egentligen. Tanken sköljs sedan ren med en vanlig trädgårdsslang.

Kabe TM 700G Gråvattentank Kabe TM 700G Gråvattentank

 

 

 

 

 

 

Bottepluggen sätts tillbaka. Vi fyller tanken med vatten, som sedan pumpas ut. Det är viktigt att locket på tanken skruvas tillbaka ordenligt. Annars kan man få lukt in till husbilen.