Kylskåpet

Kylskåpet - Hur reparera fäster för gallret

Tiden gör att fästena för gallren, som sitter på utsidan blir spröda och går sönder.

Jag demonterade det befintliga gallret, resade bort gammal tätning och aluminiumfolie.

Kabe TM 700G Kylskåp Galler Kabe TM 700G Kylskåp Galler Bostik Butyl Mastic 1590

En ny sats galler fanns att inhandla på tillbehörs firma för husbilar. Ta med det gamla gallret så det blir rätt.

BUTYL MASTIC 1590 är tätningsmassan för det nya galleret.

Kabe TM 700G Kylskåp Galler Kabe TM 700G Kylskåp Galler

BUTYL MASTIC 1590 appliceras mha fogspruta på det nya gallret och skruvas i samma lägge som det gamla. I den öppna spalen mellan husbilen och gallrets insida fogas ytterligare BUTYL MASTIC 1590. Ovan på fogen appliceras aluminiumfolie.

Kabe TM 700G Kylskåp GallerKabe TM 700G Kylskåp Galler

Det nya gallret är bättre än det gammla. I den gamla lösningen tog du bort hela gallet och ersatte detta med en tät lucka.

I det nya sätter du en tät skiva i direkt i gallret. Klart så!